Giới thiệu

Lượt xem:


Trường mầm non Hoa sen được thành lập vào ngày 01 tháng 06 năm 2009.

Qua gần 10 năm thành lập trường, tập thể cán bộ – giáo viên – nhân viên trong trường.